Behandelingen

Een gezond, schoon en stralend gebit en gezond tandvlees, wie wil dat nou niet? Door goed te poetsen en tussen de tanden en kiezen te reinigen heeft u daar natuurlijk zelf veel invloed op. Maar ook de mondhygiënist kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw gebit, tandvlees en mondhygiëne.

 

Wat is een mondhygiënist?
Wat doen wij?
De kindertandverzorgende
Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?
Worden de kosten vergoed?

 

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

 

Wat doen wij?

De taken die wij uitvoeren zijn in eerste instantie gericht op preventie: het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voeren we ook curatieve (genezing) werkzaamheden uit, zoals behandelingen aan het tandvlees.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

 • Het uitvoeren van een mondonderzoek. Hierbij screenen wij uw gebit op tandheelkundige afwijkingen en stellen we een passend behandelplan op.
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag op het gebit.
 • Het geven van uitgebreide voorlichting en instructie over gebitsverzorging.
 • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
 • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride).
 • Het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen).
 • Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.

 

De kindertandverzorgende

De kindertandverzorgende is gekwalificeerd om preventieve en kleine curatieve taken van de tandarts over te nemen.
Dit garandeert u de beste zorg en de meest kindvriendelijke behandeling.

De zorg voor het melkgebit is uiterst belangrijk voor het krijgen van een gezond blijvend gebit. Door kinderen van jongs af aan op een juiste wijze met de tandarts/mondhygiënist kennis te laten maken is er geen sprake meer van angst voor de tandarts/mondhygiënist zoals nog vele volwassenen kunnen ervaren. De behandeling van de kinderen vergt veel tijd en aandacht.

Wat doet de kindertandverzorgende:

 • Kindvriendelijke aanpak.
 • Geduldige en vriendelijke uitleg.
 • Snelle en effectieve herkenning en behandeling van problemen in het kindergebit.
 • Voorkoming van gaatjes.
 • Behandeling met fluoride en verzegeling van kiezen.
 • Het in opdracht van een tandarts uitvoeren van preventieve en eenvoudige restauratieve behandelingen in het melkgebit.
 • Het geven van anesthesie
 • Het in opdracht van een tandarts uitvoeren van (eenvoudige) extracties in het melkgebit.

 

 Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • Het tandvlees bloedt bij het poetsen.
 • Tanden of kiezen staan los.
 • Het tandvlees is rood en gezwollen en sluit niet meer strak om de tanden of kiezen.
 • Het tandvlees trekt terug.
 • Er ontstaan regelmatig gaatjes.
 • Er ontstaat vaak tandsteen of aanslag op het gebit.
 • Er is een vieze smaak of slechte adem aanwezig.
 • Mondverzorging om wat voor reden dan ook is een probleem.

Uw tandarts kan u adviseren een mondhygiënist te bezoeken, maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen.
Soms kan een andere aandoening in uw lichaam de kwaliteit van uw gebit en tandvlees beïnvloeden, of andersom. Bijvoorbeeld als u diabetespatient bent, of aan een hart- of vaatziekte lijdt. Ook als u zwanger bent, wordt aangeraden een mondhygiënist te bezoeken. Een verwijzing van uw tandarts is daarbij niet nodig.

 

Worden de kosten vergoed?

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de behandeling de kosten met uw mondhygiënist te bespreken. Dit voorkomt mogelijke problemen achteraf.

 

Tarieven

De tarieven die gebruikt worden zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze worden jaarlijks aangepast door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bekijk de tarieven voor 2019